БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2012 / Том 20 / Брой 2

Статии

Истината – Димитър Михалчев contra Иван Саръилиев
Георги Белогашев
(изтегляния 370 от 17.5.2017 г.)

Границите на Кантовия категориален синтез
Димитър Цацов
(изтегляния 290 от 17.5.2017 г.)

Защо е негативно отношението към Тодор Павлов?
Димитър Димитров
(изтегляния 318 от 17.5.2017 г.)