БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2013 / Том 21 / Брой 1

Статии

Проектно ориентирано обучение: смисъл, технология, ефекти
Елена Бораджиева Даниела Тасевска Красимира Йонкова
(изтегляния 278 от 17.5.2017 г.)

Когнитивни аспекти на процесите на решаване на проблеми
Пресиян Бургов
(изтегляния 418 от 17.5.2017 г.)

Ролята на терапевтични фактори в груповата работа
Красимира Петрова
(изтегляния 297 от 17.5.2017 г.)

Тревогата в психоанализата
Милена Моцинова-Бръчкова
(изтегляния 316 от 17.5.2017 г.)

Лидерството и харизмата
Иван Иванов Велислава Чавдарова
(изтегляния 343 от 17.5.2017 г.)

Преход между ранна и късна зрялост в средата на живота
Георги Маджаров
(изтегляния 607 от 17.5.2017 г.)