БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2013 / Том 21 / Брой 2

Статии

Аналитичната философия в България
Вихрен Бузов
(изтегляния 328 от 24.1.2017 г.)

Метафизиката
Сашо Марков
(изтегляния 464 от 24.1.2017 г.)

За онто-тео-логическата същност на метафизиката
Стоян Бъчваров
(изтегляния 396 от 24.1.2017 г.)

Экзистенциализм как интернет-тренд
Д.В. Прокофьева
(изтегляния 375 от 24.1.2017 г.)

Добрият философ
Николай Георгиев
(изтегляния 289 от 24.1.2017 г.)

Дехуманизация и антихуманизъм в съвременната култура
Момчил Шивачев
(изтегляния 310 от 24.1.2017 г.)