БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

200 години от блажената кончина на св. Софроний Врачански и проблемите на новото ни възраждане


Автори:
Евлоги Данков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Тихомир Стойчев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 70-85

Резюме:

The two authors consider the importance of the heritage of St. Sofronii Vratchanski in the history of Bulgarian education. The put emphasize on his ideas for revival of Bulgarian philosophy in the context of the criteria of the European thinkers.


Ключови думи:

St. Sofronii Vractchanski, revival of Bulgarian philosophy

Изтегляне


301 изтегляния от 24.1.2017 г.