БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Метафизиката


Автори:
Сашо Марков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 111-116

Резюме:

The author analyses the present-day status of the metaphysics in philosophy – it is based on linguistic analytical means and is directed to making ontological models.


Ключови думи:

metaphysics, ontological modelling

Изтегляне


479 изтегляния от 24.1.2017 г.