БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За онто-тео-логическата същност на метафизиката


Автори:
Стоян Бъчваров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 117-137

Резюме:

Metaphysics is analyzed in the context of phenomenology as combination of ontological, theological and logical approach to transcendental objects. A difference between Heidegger’s and Husserl’s approach is justified.


Ключови думи:

phenomenology, metaphysics, Husserl, Heidegger

Изтегляне


402 изтегляния от 24.1.2017 г.