БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Добрият философ


Автори:
Николай Георгиев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 155-158

Резюме:

It is an essay on the characteristics of a philosopher’s personality. For the author making philosophy is a creative art.


Ключови думи:

philosopher, philosophic problems

Изтегляне


295 изтегляния от 24.1.2017 г.