БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2014 / Том 22 / Брой 1

Статии

Откровенията на една въстанала критическа психология
Красимира Йонкова
(изтегляния 332 от 24.1.2017 г.)

Траурна ритуалност и нагласи към смъртта при българите
Дончо Донев Красимира Йонкова
(изтегляния 431 от 24.1.2017 г.)

Проблеми на професионалния избор при юноши в социален риск
Даниела Тасевска
(изтегляния 314 от 24.1.2017 г.)

Методика на планирането в помагащата дейност
Красимира Петрова
(изтегляния 318 от 24.1.2017 г.)

Психичната структура в психоаналитично ориентираната психотерапия
Милена Моцинова-Бръчкова
(изтегляния 1067 от 24.1.2017 г.)

Психологически аспекти на бежанската криза в България
Добрин Добрев
(изтегляния 332 от 24.1.2017 г.)

Тревожността като категория на психологията
Петя Трифонова
(изтегляния 470 от 24.1.2017 г.)

Процесът на деинституционализация на домовете за деца
Иван Стоянов
(изтегляния 312 от 24.1.2017 г.)

Effects of divorce at attachment dynamics at children of 9­12 years old of Elbasan, Albania
Мануела Вароши Ирена Кхафери
(изтегляния 329 от 24.1.2017 г.)