БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2015 / Том 23 / Брой 1

Статии

Практики на комуникативната технология във ВУЗ: традиция и новаторство
Елена Бораджиева Даниела Тасевска Красимира Йонкова
(изтегляния 335 от 2.11.2016 г.)

Въведение в схема – фокусираната терапия
Пресиян Бургов
(изтегляния 1003 от 2.11.2016 г.)

Acculturation Process and Ethnic Identity of Immigrants in Germany
Людмила Смокова
(изтегляния 317 от 30.11.2016 г.)

The Conceptual Understanding of the Category „Psychological Health”
Елена Шевченко
(изтегляния 285 от 30.11.2016 г.)

Междуличностни проблеми и агресия при юношите
Магдалена Михайлова
(изтегляния 475 от 30.11.2016 г.)

Ценности и ценностные ориентации личности в системе формирования студенческой молодежи
Валентин Молодыченко Натальа Молодыченко
(изтегляния 19545 от 30.11.2016 г.)