БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2015 / Том 23 / Брой 2

Статии

Крахът на неолибералните утопии
Вихрен Бузов
(изтегляния 406 от 30.11.2016 г.)

Философия и управленска култура
Лъчезар Андреев
(изтегляния 563 от 30.11.2016 г.)

Epistemological Ethics. New Ethical Dimensions of Knowledge
Корнелия Гашпарел
(изтегляния 428 от 30.11.2016 г.)

Философското познание в информационната епоха
Анна Иванова
(изтегляния 337 от 30.11.2016 г.)

Achievements and Drawbacks of Innovative Education in Technointellectual Society
В. Карпенко
(изтегляния 402 от 30.11.2016 г.)

Критиката като комуникативен и властови фактор
Мариана Пенчева
(изтегляния 461 от 30.11.2016 г.)