БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2017 / Том 25 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 356 от 5.12.2017 г.)

За преодоляването на постмодерната философия
Вихрен Бузов
(изтегляния 335 от 6.12.2017 г.)

Франц Брентано и единството на философията
Стоян Бъчваров
(изтегляния 422 от 6.12.2017 г.)

Дилема Достоевского
Андрей Павленко
(изтегляния 416 от 6.12.2017 г.)

Паритетът – философски основи и дебати
Татяна Батулева
(изтегляния 351 от 6.12.2017 г.)

Капитализъм и власт
Иван Кацарски
(изтегляния 628 от 6.12.2017 г.)

The Aristotelian Conception of General and Particular Justice: a Reconstruction
Boris Kashnikov
(изтегляния 1392 от 6.12.2017 г.)

The Concept of Minimal Justice in Brian Orend’s Ethics of War
Арсений Куманков
(изтегляния 399 от 6.12.2017 г.)

European Education: Efficiency or Quality?
Себастиан Киримбу
(изтегляния 293 от 6.12.2017 г.)

Заключителни думи
Георги Белогашев
(изтегляния 298 от 6.12.2017 г.)