БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2018 / Том 26 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 321 от 14.6.2018 г.)

Психология на личната сигурност
Деян Хаджийски
(изтегляния 346 от 14.6.2018 г.)

Задачите за развитието през жизнения път
Ваня Христова
(изтегляния 387 от 14.6.2018 г.)

Групповая идентичность как динамическая структура личности: трансформация и кризис
Людмила Смокова Виктория Коваленко
(изтегляния 332 от 14.6.2018 г.)

Личностни диспозиции за асоциално поведение при юношите
Доротея Дунева
(изтегляния 353 от 14.6.2018 г.)

Психоаналитична психотерапия при пациенти с трансплантация на орган
Румяна Крумова-Пешева
(изтегляния 370 от 14.6.2018 г.)

Общуване и взаимоотношения в юношеската възраст
Магдалена Михайлова
(изтегляния 335 от 14.6.2018 г.)

Справка за авторите
(изтегляния 444 от 14.6.2018 г.)

Информация за изданието
(изтегляния 275 от 14.6.2018 г.)