БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2018 / Том 26 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 295 от 26.11.2018 г.)

Философията и развитието на обществото
Вихрен Бузов
(изтегляния 287 от 26.11.2018 г.)

Неолибералният пърформанс – анихилация на сръбския суверенитет и интегритет
Владимир Цветкович Миленко Бодин Слободан Дивяк
(изтегляния 1657 от 26.11.2018 г.)

Егоизъм или алтруизъм – фалшивата дилема
Иван Кацарски
(изтегляния 349 от 26.11.2018 г.)

Краят на неолиберализма? А сега накъде?
Валери Личев
(изтегляния 307 от 26.11.2018 г.)

Европейските ценности в кръга на противоречиви практики
Витан Стефанов
(изтегляния 291 от 26.11.2018 г.)

Социологически разрез на толерантността в студентска среда
Людмила Грибова
(изтегляния 325 от 26.11.2018 г.)

Идентичност и личностни ценности на младите в България
Пепа Петкова
(изтегляния 302 от 26.11.2018 г.)

Шокова политика
Генко Генков
(изтегляния 301 от 26.11.2018 г.)

Краят на метафизиката и последиците за обществото
Стоян Бъчваров
(изтегляния 306 от 26.11.2018 г.)

Информация за авторите
(изтегляния 331 от 26.11.2018 г.)

Информация за изданието
(изтегляния 294 от 26.11.2018 г.)