БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2019 / Том 27 / Брой 1

Статии

Изследване и практика
(изтегляния 222 от 6.7.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 198 от 6.7.2019 г.)

Философия на доброволчеството
Красимира Йонкова
(изтегляния 210 от 6.7.2019 г.)

Socio-psychological Factors Regulating the Learning Motivation in Foreign Students
Valeria Suslova
(изтегляния 184 от 6.7.2019 г.)

On the Problem of Human Consciousness: from Facts to Theoretical Speculations
Манол Манолов Александър Вожняк
(изтегляния 171 от 6.7.2019 г.)

Критерии психологического здоровья профессионала
Евгения Журавлева Юлия Гудименко
(изтегляния 208 от 6.7.2019 г.)

Профессиональное здоровье специалистов помогающих профессий
Светлана Добросмыслова Людмила Становова
(изтегляния 188 от 6.7.2019 г.)

Психологические детерминанты профессионального здоровья субъекта труда
Евгения Журавлева Юлия Гудименко
(изтегляния 280 от 6.7.2019 г.)

За феномена „вторична травма“ в психо-терапевтичната практика
Румяна Крумова-Пешева
(изтегляния 208 от 6.7.2019 г.)

Социална обусловеност на психичното развитие
Теодора Бедрозова-Петрова
(изтегляния 203 от 6.7.2019 г.)

Социална адаптация и девиантно поведение
Доротея Дунева
(изтегляния 187 от 6.7.2019 г.)

Влияние на медитативните практики върху социалната свързаност
Христина Телефонска
(изтегляния 181 от 6.7.2019 г.)

Справка за авторите
(изтегляния 271 от 6.7.2019 г.)

Информация за изданието
(изтегляния 134 от 6.7.2019 г.)