БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2019 / Том 27 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 150 от 25.12.2019 г.)

За предизвикателствата и перспективите във философията
Георги Белогашев
(изтегляния 151 от 25.12.2019 г.)

Етиката на грижата: прочити и перспективи
Татяна Батулева
(изтегляния 366 от 25.12.2019 г.)

Равнопоставеност на половете в германската християндемокрация
Венцислав Георгиев
(изтегляния 142 от 25.12.2019 г.)

Стратегия на продажбите
Анатолий Асенов
(изтегляния 155 от 25.12.2019 г.)

Информация за авторите
(изтегляния 175 от 25.12.2019 г.)

Информация за изданието
(изтегляния 137 от 25.12.2019 г.)