БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2020 / Том 28 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 82 от 29.12.2020 г.)

Философията на спорта като аспект от философията на образованието
Боряна Ангелова-Игова
(изтегляния 119 от 29.12.2020 г.)

Arturo Escobar’s Ethnographic Model and the Discourse of Development in the Global South
Olatunji, Felix O. Udefi, Cornelius A.
(изтегляния 79 от 29.12.2020 г.)

Жената като учен и философ
Деница Узунова
(изтегляния 98 от 29.12.2020 г.)

Тунизийската република – демокрация и парламентарни избори 2019
Олга Стоянова-Енчева
(изтегляния 108 от 29.12.2020 г.)

Елитът – автентичен или реставриран
Илинида Маркова
(изтегляния 83 от 29.12.2020 г.)

Информация за авторите
(изтегляния 100 от 29.12.2020 г.)

Информация за изданието
(изтегляния 76 от 29.12.2020 г.)