БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Философия на образованието и образованието по философия


Автори:
Вихрен Бузов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 9-11

Резюме:

In these introductory words are presented the basic values of the tradition of “artes liberales” – they are dominant in the development of our Faculty of Philosophy in Veliko Tarnovo.


Ключови думи:

philosophy of education, liberal arts

Изтегляне


62 изтегляния от 29.12.2020 г.