БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Предмет, цели и задачи на методиката на обучението по философия


Автори:
Милен Маринов

Страници: 47-51

Резюме:

This article discusses with the subject matter, goals and objectives of the methodology of teaching philosophy.


Ключови думи:

pedagogics, didactics, methodology of teaching philosophy

Изтегляне


81 изтегляния от 29.12.2020 г.