БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 1996 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 225 от 8.2.2018 г.)

За автора на "Новото средновековие"
Радка Кърпачева
(изтегляния 457 от 8.2.2018 г.)

Предисловие
Николай Бердяев
(изтегляния 239 от 8.2.2018 г.)

Новото средновековие
(изтегляния 311 от 8.2.2018 г.)

Размисли за руската революция
(изтегляния 297 от 8.2.2018 г.)

Демокрация, социализъм и теокрация
(изтегляния 245 от 8.2.2018 г.)