Дигитални образователни технологии
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

 

Главен редактор:

Стоянка ГЕОРГИЕВА-ЛАЗАРОВА (проф. д-р във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, България) – информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда; дистанционно обучение; електронно обучение; https://orcid.org/0000-0001-7467-2588e-mail: s.lazarova@live.uni-vt.bg

 

Заместник главен редактор:

Маринела МИХОВА (проф. д-р във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, България) – дидактика, дизайн на обучение, обучение в е-средаhttps://orcid.org/0000-0001-5479-3753e-mail: m.mihova@ts.uni-vt.bg

 

Членове:

Алдениз РАШИДОВ (доц. д-р в Технически университет – Габрово, сектор Информационно осигуряване, България) – дигитална трансформация на образованието; https://orcid.org/0000-0003-4946-890X, e-mail: aldeniz@tugab.bg

Алия КОЖЛЯК (проф. д-р в Международния университет „Бърч“ , Сараево, Босна и Херцеговина) – дигитална трансформация на образованието, e-mail: alija.kozljak@yahoo.com 

Ангел СМИРКАРОВ (проф. д-р в Русенския университет „Ангел Кънчев“, факултет „Електротехника, електроника и автоматика“, България) – дигитална трансформация на образованието, https://orcid.org/0000-0002-5609-6297e-mail: asmrikarov@uni-ruse.bg

Бенита СТАВРЕ (проф. д-р в Университет „Фан С. Ноли“, факултет „Педагогика и филология“, Корче, Албания) – дигитална трансформация на образованието; https://orcid.org/0009-0004-5034-5143, e-mail: b.stavre@gmail.com

Васил МИЛЕВ (гл. ас. д-р във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, факултет „Математика и информатика“, България) – база от данни, управление на данни в съвременна организация, иновативни образователни технологии; https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-0994-2112e-mail: v.milev@ts.uni-vt.bg

Георги ТОТКОВ (проф. дн в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,  Факултет по математика и информатика, България) – дистанционно и електронно обучение; https://orcid.org/0000-0001-9413-3565, e-mail: totkov@uni-plavdiv.bg

Диана ДИМИТРОВА (доц. д-р във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, България) – СТЕМ подход в образованието; https://orcid.org/0000-0002-4581-6228, e-mail: d.dimitrova@ts.uni-vt.bg

Ерджан БУЛУШ (доц. д-р в Университета „Намък Кемал“, гр. Текирда, Турция) – дигитална трансформация на образованието; https://orcid.org/0000-0001-9442-6253, e-mail: ercanbulus@nku.edu.tr

Есенгельдин БАУЫРЖАН САТЫБАЛДЫҰЛЫ (проф. д-р в Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан, Република Казахстан) – дигитална педагогика

Иван БЯНОВ (доц. д-р във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Стопански факултет, България) – дигитална трансформация в бизнеса и образованието; https://orcid.org/0000-0002-7792-4637,  e-mail: iv.bianov@ts.uni-vt.bg

Ирина БИЛАН (доц. д-р в университета в Яш „Александру Йоан Куза“, Румъния) – дигитална трансформация на образованието, https://orcid.org/0000-0002-7336-314Xe-mail: irina.bilan@uaic.ro

Ирина Бариляк АНАТОЛЬЕВНА (доц. д-р Тверской государственный университет, факультета Психологии, Русия) – дигитална педагогика,   e-mail: Barilyak.IA@tversu.ru

Марина ПРЕПОТЕНСКАЯ (професор, д-р в Национален технически университет на Украйна – Киевски политехнически институт „И. Сикорски“, катедра „Философия“, Украйна) – дигитална трансформация на образованието; https://orcid.org/0000-0002-6014-7499, e-mail: gautama05@ukr.net

Мариана ГЪРМИДОЛОВА (проф. дн във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, България) –  дигитализация в арт образованието, https://orcid.org/0000-0001-8323-8302e-mail: m.gurmidolova@ts.uni-vt.bg

Маргарита КАЛЕЙНСКА (гл. ас. д-р във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, България) – педагогическа социология, иновации в образованието, https://orcid.org/0000-0002-2538-2469, e-mail: m.kal@ts.uni-vt.bg

Нела МАЛИНОВИЧ-ЙОВАНОВИЧ (проф. д-р в Нишки университет, Сърбия) – методика на обучението по математика и дигитална педагогика, https://orcid.org/0000-0002-6337-2456e-mail: nelamj@ucfak.ni.ac.rs

Рикардо ГОБАТО (проф. д-р, Държавен секретариат на образованието и спорта в Парана (SEED/PR), Бразилия) – дигитална трансформация на образованието; https://orcid.org/0000-0002-9309-8742, e-mail: ricardogobato@hotmail.com 

Румяна ПЕЙЧЕВА-ФОРСАЙТ (проф. д-р в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Педагогически факултет, България) – дистанционно и електронно обучение, https://orcid.org/0000-0002-3720-2242e-mail: r.peytcheva@fp.uni-sofia.bg

Юлия ДОНЧЕВА (проф. дн в Русенския университет „Ангел Кънчев“, Педагогически факултет, България) – дигитална педагогика; https://orcid.org/0000-0003-3148-3220, e-mail: jdoncheva@uni-ruse.bg