СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 514 от 19.1.2018 г.)

Начините за писане на история
Сашо Марков

(изтегляния 699 от 19.1.2018 г.)

Две ранносредновековни апликации-конници от Южна Добруджа
Георги Атанасов

(изтегляния 456 от 19.1.2018 г.)

Една романтична любовна история от българското средновековие
Йордан Андреев Николай Даскалов

(изтегляния 573 от 19.1.2018 г.)

Създаването на Българския младежки земеделски съюз
Велико Лечев

(изтегляния 605 от 19.1.2018 г.)

In Memoriam: В памет на професор Велизар Велков
Иван Тодоров

(изтегляния 547 от 15.5.2018 г.)

Varia

(изтегляния 346 от 15.5.2018 г.)