СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 748 от 19.1.2018 г.)

Начините за писане на история
Сашо Марков

(изтегляния 1030 от 19.1.2018 г.)

Две ранносредновековни апликации-конници от Южна Добруджа
Георги Атанасов

(изтегляния 696 от 19.1.2018 г.)

Една романтична любовна история от българското средновековие
Йордан Андреев Николай Даскалов

(изтегляния 853 от 19.1.2018 г.)

Създаването на Българския младежки земеделски съюз
Велико Лечев

(изтегляния 939 от 19.1.2018 г.)

In Memoriam: В памет на професор Велизар Велков
Иван Тодоров

(изтегляния 803 от 15.5.2018 г.)

Varia

(изтегляния 583 от 15.5.2018 г.)