СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 356 от 19.1.2018 г.)

Начините за писане на история
Сашо Марков
(изтегляния 476 от 19.1.2018 г.)

Две ранносредновековни апликации-конници от Южна Добруджа
Георги Атанасов
(изтегляния 295 от 19.1.2018 г.)

Една романтична любовна история от българското средновековие
Николай Даскалов Йордан Андреев
(изтегляния 376 от 19.1.2018 г.)

Създаването на Българския младежки земеделски съюз
Велико Лечев
(изтегляния 413 от 19.1.2018 г.)

In Memoriam: В памет на професор Велизар Велков
Иван Тодоров
(изтегляния 351 от 15.5.2018 г.)

Varia
(изтегляния 226 от 15.5.2018 г.)