СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 449 от 19.1.2018 г.)

Произходът на фараоните според Херодот и Манетон
Неделчо Неделчев

(изтегляния 1369 от 19.1.2018 г.)

Средновековната Парория и манастирът на Григорий Синаит
Йордан Андреев

(изтегляния 504 от 19.1.2018 г.)

Историята на Равненския манастир
Павел Георгиев

(изтегляния 938 от 19.1.2018 г.)

Иван Петров Тафрали–българин на руска служба през XVII век
Андрей Андреев

(изтегляния 615 от 19.1.2018 г.)

Спомени и размисли за Македония
Марин Деведжиев

(изтегляния 544 от 19.1.2018 г.)

Varia: Библията
Николай Цвятков Кочев

(изтегляния 619 от 15.5.2018 г.)