СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 297 от 19.1.2018 г.)

Произходът на фараоните според Херодот и Манетон
Неделчо Неделчев
(изтегляния 981 от 19.1.2018 г.)

Средновековната Парория и манастирът на Григорий Синаит
Йордан Андреев
(изтегляния 294 от 19.1.2018 г.)

Историята на Равненския манастир
Павел Георгиев
(изтегляния 626 от 19.1.2018 г.)

Иван Петров Тафрали–българин на руска служба през XVII век
Андрей Андреев
(изтегляния 392 от 19.1.2018 г.)

Спомени и размисли за Македония
Марин Деведжиев
(изтегляния 374 от 19.1.2018 г.)

Varia: Библията
Николай Цвятков Кочев
(изтегляния 426 от 15.5.2018 г.)