СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 622 от 19.1.2018 г.)

Произходът на фараоните според Херодот и Манетон
Неделчо Неделчев

(изтегляния 1857 от 19.1.2018 г.)

Средновековната Парория и манастирът на Григорий Синаит
Йордан Андреев

(изтегляния 673 от 19.1.2018 г.)

Историята на Равненския манастир
Павел Георгиев

(изтегляния 1223 от 19.1.2018 г.)

Иван Петров Тафрали–българин на руска служба през XVII век
Андрей Андреев

(изтегляния 812 от 19.1.2018 г.)

Спомени и размисли за Македония
Марин Деведжиев

(изтегляния 708 от 19.1.2018 г.)

Varia: Библията
Николай Цвятков Кочев

(изтегляния 799 от 15.5.2018 г.)