СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 319 от 19.1.2018 г.)

Габровската община през Възраждането
Георги Плетньов
(изтегляния 725 от 19.1.2018 г.)

Първият държавен съд
Милко Палангурски
(изтегляния 312 от 19.1.2018 г.)

Проблемът за приятелството в историята
Желязко Стоянов
(изтегляния 651 от 19.1.2018 г.)

За спецификата на икономическия либерализъм в Белгия
Алла Намазова
(изтегляния 290 от 19.1.2018 г.)

Църквата в местността Черней
Сергей Радоев
(изтегляния 517 от 19.1.2018 г.)

По въпроса за мястото на така нар. "Аул на Омуртаг"
Стамен Михайлов
(изтегляния 519 от 19.1.2018 г.)

Historias D`Amour: Любовните истории в дворците на цар Самуил
Йордан Андреев
(изтегляния 345 от 19.1.2018 г.)

Varia: Из спомените на граф Шувалов за Берлинския конгрес
Христо Глушков
(изтегляния 238 от 15.5.2018 г.)

Varia: Алкохол и дипломация
Димитър Сирков
(изтегляния 214 от 15.5.2018 г.)