СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 706 от 19.1.2018 г.)

Габровската община през Възраждането
Георги Плетньов

(изтегляния 1244 от 19.1.2018 г.)

Първият държавен съд
Милко Палангурски

(изтегляния 799 от 19.1.2018 г.)

Проблемът за приятелството в историята
Желязко Стоянов

(изтегляния 1292 от 19.1.2018 г.)

За спецификата на икономическия либерализъм в Белгия
Алла Намазова

(изтегляния 639 от 19.1.2018 г.)

Църквата в местността Черней
Сергей Радоев

(изтегляния 1069 от 19.1.2018 г.)

По някои въпроси из възрожденската история на Сливен
Иван Русев

(изтегляния 1661 от 19.1.2018 г.)

По въпроса за мястото на така нар. "Аул на Омуртаг"
Стамен Михайлов

(изтегляния 1038 от 19.1.2018 г.)

Historias D`Amour: Любовните истории в дворците на цар Самуил
Йордан Андреев

(изтегляния 844 от 19.1.2018 г.)

Varia: Из спомените на граф Шувалов за Берлинския конгрес
Христо Глушков

(изтегляния 571 от 15.5.2018 г.)

Varia: Алкохол и дипломация
Димитър Сирков

(изтегляния 485 от 15.5.2018 г.)