СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1993 / Том 1 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 505 от 19.1.2018 г.)

Габровската община през Възраждането
Георги Плетньов

(изтегляния 953 от 19.1.2018 г.)

Първият държавен съд
Милко Палангурски

(изтегляния 557 от 19.1.2018 г.)

Проблемът за приятелството в историята
Желязко Стоянов

(изтегляния 1022 от 19.1.2018 г.)

За спецификата на икономическия либерализъм в Белгия
Алла Намазова

(изтегляния 456 от 19.1.2018 г.)

Църквата в местността Черней
Сергей Радоев

(изтегляния 789 от 19.1.2018 г.)

По някои въпроси из възрожденската история на Сливен
Иван Русев

(изтегляния 1334 от 19.1.2018 г.)

По въпроса за мястото на така нар. "Аул на Омуртаг"
Стамен Михайлов

(изтегляния 798 от 19.1.2018 г.)

Historias D`Amour: Любовните истории в дворците на цар Самуил
Йордан Андреев

(изтегляния 596 от 19.1.2018 г.)

Varia: Из спомените на граф Шувалов за Берлинския конгрес
Христо Глушков

(изтегляния 353 от 15.5.2018 г.)

Varia: Алкохол и дипломация
Димитър Сирков

(изтегляния 324 от 15.5.2018 г.)