СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2003 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 467 от 3.7.2017 г.)

Родът и семейството в ранносредновековна Западна Европа
Надежда Христова

(изтегляния 460 от 3.7.2017 г.)

Св. Лаврентий – една хипотеза
Димо Чешмеджиев

(изтегляния 582 от 3.7.2017 г.)

Куропалати извън Византийската империя през IХ–ХI век
Николай Кънев

(изтегляния 1001 от 3.7.2017 г.)

Византийското отношение към Запада през ХI век
Димитър Димитров

(изтегляния 520 от 3.7.2017 г.)

Две светски биографии на кръстоносци и техните автори
Красимира Гагова

(изтегляния 476 от 3.7.2017 г.)

Анзберт за преминот на еден крстоносен одред низ областа “Градец”
Александър Атанасовски

(изтегляния 455 от 3.7.2017 г.)

Владетелската титулатура според папската кореспонденция от ХIII век
Василка Тъпкова-Заимова

(изтегляния 626 от 3.7.2017 г.)

Манастирите на Второто българско царство
Тодор Овчаров

(изтегляния 1369 от 3.7.2017 г.)

Император Йоан VII Палеолог и българските земи през 1390 г.
Момчил Младенов

(изтегляния 586 от 3.7.2017 г.)

ПОКЛОН ДЪЛБОК, УЧИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ!
Стоян Богданов

(изтегляния 438 от 25.7.2017 г.)