СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2003 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 670 от 3.7.2017 г.)

Родът и семейството в ранносредновековна Западна Европа
Надежда Христова

(изтегляния 653 от 3.7.2017 г.)

Св. Лаврентий – една хипотеза
Димо Чешмеджиев

(изтегляния 808 от 3.7.2017 г.)

Куропалати извън Византийската империя през IХ–ХI век
Николай Кънев

(изтегляния 1246 от 3.7.2017 г.)

Византийското отношение към Запада през ХI век
Димитър Димитров

(изтегляния 735 от 3.7.2017 г.)

Две светски биографии на кръстоносци и техните автори
Красимира Гагова

(изтегляния 672 от 3.7.2017 г.)

Анзберт за преминот на еден крстоносен одред низ областа “Градец”
Александър Атанасовски

(изтегляния 640 от 3.7.2017 г.)

Владетелската титулатура според папската кореспонденция от ХIII век
Василка Тъпкова-Заимова

(изтегляния 826 от 3.7.2017 г.)

Манастирите на Второто българско царство
Тодор Овчаров

(изтегляния 1569 от 3.7.2017 г.)

Император Йоан VII Палеолог и българските земи през 1390 г.
Момчил Младенов

(изтегляния 800 от 3.7.2017 г.)

ПОКЛОН ДЪЛБОК, УЧИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ!
Стоян Богданов

(изтегляния 635 от 25.7.2017 г.)