СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2003 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 315 от 3.7.2017 г.)

Родът и семейството в ранносредновековна Западна Европа
Надежда Христова
(изтегляния 308 от 3.7.2017 г.)

Св. Лаврентий – една хипотеза
Димо Чешмеджиев
(изтегляния 386 от 3.7.2017 г.)

Куропалати извън Византийската империя през IХ–ХI век
Николай Кънев
(изтегляния 731 от 3.7.2017 г.)

Византийското отношение към Запада през ХI век
Димитър Димитров
(изтегляния 332 от 3.7.2017 г.)

Две светски биографии на кръстоносци и техните автори
Красимира Гагова
(изтегляния 320 от 3.7.2017 г.)

Анзберт за преминот на еден крстоносен одред низ областа “Градец”
Александър Атанасовски
(изтегляния 304 от 3.7.2017 г.)

Владетелската титулатура според папската кореспонденция от ХIII век
Василка Тъпкова-Заимова
(изтегляния 417 от 3.7.2017 г.)

Манастирите на Второто българско царство
Тодор Овчаров
(изтегляния 1144 от 3.7.2017 г.)

Император Йоан VII Палеолог и българските земи през 1390 г.
Момчил Младенов
(изтегляния 396 от 3.7.2017 г.)

ПОКЛОН ДЪЛБОК, УЧИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ!
Стоян Богданов
(изтегляния 289 от 25.7.2017 г.)