СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2004 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 320 от 3.7.2017 г.)

Пътят на професор Златозара Гочева в науката
Димитър Бояджиев
(изтегляния 302 от 3.7.2017 г.)

Професор д-р Златозара Гочева. Биографска справка
Димитър Бояджиев
(изтегляния 457 от 3.7.2017 г.)

Библиография на проф. д-р Златозара Гочева
Димитър Бояджиев
(изтегляния 430 от 3.7.2017 г.)

Нови моменти в иконографията на Тракийския конник
Славка Чернева
(изтегляния 371 от 3.7.2017 г.)

Тайнственият отвъден свят на гетите и отвеждащият херос
Неделчо Неделчев
(изтегляния 641 от 3.7.2017 г.)

За култа и паметниците на Зевс Збелсурд в Тракия
Иванка Дончева
(изтегляния 1042 от 3.7.2017 г.)

Богът в свещеното пространство
Костадин Рабаджиев
(изтегляния 915 от 3.7.2017 г.)

Дионис – син на Зевс и Семела и бог на виното
Ирина Шопова
(изтегляния 514 от 3.7.2017 г.)

Аполон върху монетите на Месамбрия
Иван Карайотов
(изтегляния 6686 от 3.7.2017 г.)

Аспекти на култа към Немезида в Долна Мизия и Тракия
Пепа Лунгарова
(изтегляния 490 от 3.7.2017 г.)

За култа към Кибела в Nicopolis ad Istrum
Павлина Владкова
(изтегляния 447 от 3.7.2017 г.)

Denkmäler des Kybelekultes am Wespontos in vorrömischer Zeit
Манфред Оперман
(изтегляния 576 от 3.7.2017 г.)

Ипатия между легендата и действителността
Димитър Димитров
(изтегляния 472 от 3.7.2017 г.)

Античната и съвременната литературна наука за описанието
Василена Тодоранова
(изтегляния 534 от 3.7.2017 г.)

За йонийския диалект в българските земи през Античността
Мирена Славова
(изтегляния 299 от 3.7.2017 г.)

Два новооткрити надписа от Пизос
Николай Шаранков Христо Буюклиев
(изтегляния 738 от 3.7.2017 г.)

Una singular lucerna con insripción
Марк Майер
(изтегляния 309 от 3.7.2017 г.)

Едно неофициално тълкуване
Мария Костова
(изтегляния 382 от 3.7.2017 г.)

LUCIUS AVRELIUS SU|RUS BUL (euta) CIVITATIS IUS
Димитър Бояджиев
(изтегляния 304 от 3.7.2017 г.)

Медальон с латински надписи от фонда на НАМ
Красимира Карадимитрова
(изтегляния 358 от 3.7.2017 г.)

Историческа Тракия – династии и царства
Кирил Йорданов
(изтегляния 1702 от 3.7.2017 г.)

Неизвестен тип бронзови монети на Мостид
Ставри Топалов
(изтегляния 557 от 3.7.2017 г.)

Бележки към епиграфиката на Кабиле
Ивайло Лозанов
(изтегляния 266 от 3.7.2017 г.)

Рим и Тракия (20/30 г. по Хр. е.)
Иван Тодоров
(изтегляния 808 от 3.7.2017 г.)

T. AURELIUS FULVUS legatus legionis III Gallicae in Moesia (68–69)
Лешек Мрозевич
(изтегляния 340 от 3.7.2017 г.)

The New Baptistery at the Episcopal Basilica in Novae
Андрюш Биернаки
(изтегляния 429 от 3.7.2017 г.)