СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2004 / Том 12 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 617 от 3.7.2017 г.)

Фрагмент от атически надгробен релеф от Месамбрия
Анета Петрова

(изтегляния 678 от 3.7.2017 г.)

Наблюдения върху територията на Одесос в предримската епоха
Маргарит Дамянов

(изтегляния 1505 от 3.7.2017 г.)

Мозайка “Нарцис” от Филипопол
Елена Кесякова

(изтегляния 841 от 3.7.2017 г.)

Un inedito signaculum betico
Юлия Барата

(изтегляния 675 от 3.7.2017 г.)

Залавянето на избягали роби в законите на Хамурапи
Владимир Попов

(изтегляния 898 от 3.7.2017 г.)

Зооморфни нефритови висулки от късен Шан
Мариана Малинова

(изтегляния 860 от 3.7.2017 г.)

Sulla tradizione degli viri illustres nel XVI: opere u manistiche d’iconografia antica
Алехандра Алмагро

(изтегляния 742 от 3.7.2017 г.)

Urbs aeterna през погледа на Амиан
Виолета Герджикова

(изтегляния 684 от 3.7.2017 г.)

Българският аул и византийският балкански град
Рашо Рашев

(изтегляния 2040 от 3.7.2017 г.)

Марцианопол и Салици
Павел Георгиев

(изтегляния 1208 от 3.7.2017 г.)

За етимологията на топонима Колена
Тодор Енчев

(изтегляния 761 от 3.7.2017 г.)

Капаци ли са т.нар. “свещници”?
Борис Борисов

(изтегляния 678 от 3.7.2017 г.)

Кучето в погребалната практика по българските земи
Тодор Овчаров

(изтегляния 1919 от 3.7.2017 г.)