СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2004 / Том 12 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 289 от 3.7.2017 г.)

Фрагмент от атически надгробен релеф от Месамбрия
Анета Петрова
(изтегляния 329 от 3.7.2017 г.)

Наблюдения върху територията на Одесос в предримската епоха
Маргарит Дамянов
(изтегляния 775 от 3.7.2017 г.)

Мозайка “Нарцис” от Филипопол
Елена Кесякова
(изтегляния 369 от 3.7.2017 г.)

Un inedito signaculum betico
Юлия Барата
(изтегляния 313 от 3.7.2017 г.)

Залавянето на избягали роби в законите на Хамурапи
Владимир Попов
(изтегляния 409 от 3.7.2017 г.)

Зооморфни нефритови висулки от късен Шан
Мариана Малинова
(изтегляния 406 от 3.7.2017 г.)

Sulla tradizione degli viri illustres nel XVI: opere u manistiche d’iconografia antica
Алехандра Алмагро
(изтегляния 350 от 3.7.2017 г.)

Urbs aeterna през погледа на Амиан
Виолета Герджикова
(изтегляния 351 от 3.7.2017 г.)

Българският аул и византийският балкански град
Рашо Рашев
(изтегляния 1420 от 3.7.2017 г.)

Марцианопол и Салици
Павел Георгиев
(изтегляния 733 от 3.7.2017 г.)

За етимологията на топонима Колена
Тодор Енчев
(изтегляния 357 от 3.7.2017 г.)

Капаци ли са т.нар. “свещници”?
Борис Борисов
(изтегляния 323 от 3.7.2017 г.)

Кучето в погребалната практика по българските земи
Тодор Овчаров
(изтегляния 1142 от 3.7.2017 г.)