СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2004 / Том 12 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 444 от 3.7.2017 г.)

Фрагмент от атически надгробен релеф от Месамбрия
Анета Петрова

(изтегляния 496 от 3.7.2017 г.)

Наблюдения върху територията на Одесос в предримската епоха
Маргарит Дамянов

(изтегляния 1173 от 3.7.2017 г.)

Мозайка “Нарцис” от Филипопол
Елена Кесякова

(изтегляния 590 от 3.7.2017 г.)

Un inedito signaculum betico
Юлия Барата

(изтегляния 486 от 3.7.2017 г.)

Залавянето на избягали роби в законите на Хамурапи
Владимир Попов

(изтегляния 649 от 3.7.2017 г.)

Зооморфни нефритови висулки от късен Шан
Мариана Малинова

(изтегляния 656 от 3.7.2017 г.)

Sulla tradizione degli viri illustres nel XVI: opere u manistiche d’iconografia antica
Алехандра Алмагро

(изтегляния 546 от 3.7.2017 г.)

Urbs aeterna през погледа на Амиан
Виолета Герджикова

(изтегляния 506 от 3.7.2017 г.)

Българският аул и византийският балкански град
Рашо Рашев

(изтегляния 1805 от 3.7.2017 г.)

Марцианопол и Салици
Павел Георгиев

(изтегляния 994 от 3.7.2017 г.)

За етимологията на топонима Колена
Тодор Енчев

(изтегляния 563 от 3.7.2017 г.)

Капаци ли са т.нар. “свещници”?
Борис Борисов

(изтегляния 488 от 3.7.2017 г.)

Кучето в погребалната практика по българските земи
Тодор Овчаров

(изтегляния 1551 от 3.7.2017 г.)