СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2006 / Том 14 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 473 от 2.6.2017 г.)

Езическите идоли и божества при полабските славяни
Даниела Далчева-Любке

(изтегляния 1083 от 2.6.2017 г.)

Заплащането на депутатския корпус в България 1879–1911 г.
Милко Палангурски

(изтегляния 837 от 2.6.2017 г.)

Португалският интегрализъм
Йордан Митев

(изтегляния 510 от 2.6.2017 г.)

Един непубликуван документ за Еленско от 1866 г.
Иван Топузанов

(изтегляния 733 от 2.6.2017 г.)