СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2006 / Том 14 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 306 от 2.6.2017 г.)

Езическите идоли и божества при полабските славяни
Даниела Далчева-Любке
(изтегляния 826 от 2.6.2017 г.)

Заплащането на депутатския корпус в България 1879–1911 г.
Милко Палангурски
(изтегляния 565 от 2.6.2017 г.)

Португалският интегрализъм
Йордан Митев
(изтегляния 348 от 2.6.2017 г.)

Един непубликуван документ за Еленско от 1866 г.
Иван Топузанов
(изтегляния 467 от 2.6.2017 г.)