СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2006 / Том 14 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 642 от 2.6.2017 г.)

Езическите идоли и божества при полабските славяни
Даниела Далчева-Любке

(изтегляния 1339 от 2.6.2017 г.)

Заплащането на депутатския корпус в България 1879–1911 г.
Милко Палангурски

(изтегляния 1047 от 2.6.2017 г.)

Португалският интегрализъм
Йордан Митев

(изтегляния 699 от 2.6.2017 г.)

Един непубликуван документ за Еленско от 1866 г.
Иван Топузанов

(изтегляния 971 от 2.6.2017 г.)