СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2006 / Том 14 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 507 от 2.6.2017 г.)

Италия, Европа и Берлинският конгрес
Симеон Симеонов

(изтегляния 540 от 2.6.2017 г.)

Тракийските бежанци в Новозагорско (1878–1883 г.)
Щилиян Русев

(изтегляния 2083 от 2.6.2017 г.)

Руската политика и създаването на Балканския съюз
Татяна Астарджиева

(изтегляния 2873 от 2.6.2017 г.)

Varia: За етнонима башкорт
Мария Иванова

(изтегляния 531 от 2.6.2017 г.)