СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ново изследване за френската политика на Балканите в края на ХIХ в. (Глушков, Хр. Френската дипломация на Балканите 1875–1886. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2007, 412 с.)


Автори:
Симеон Симеонов

Страници: 181-181

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


477 изтегляния от 23.5.2017 г.