СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Между въображението и реалността: Войната в илюстровани английски апокалипсиси от ХIII–ХV в.


Автори:
Ивелин Иванов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 71-88

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


590 изтегляния от 23.5.2017 г.