СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българският църковен въпрос от Кримската война до Великденската акция от 3 април 1860 година


Автори:
Румен Дечев

Страници: 149-173

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


3283 изтегляния от 23.5.2017 г.