СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2011 / Том 19 / Брой 1

Статии

In Memoriam Professoris Iordani Andreevi
Красимира Мутафова

(изтегляния 508 от 3.4.2017 г.)

Град Омуртаг и Тракия - пътни трасета и търговски връзки
Мирослав Тошев

(изтегляния 549 от 3.4.2017 г.)

От Ориента до барока: сокаите в Търновско
Павлин Чаушев

(изтегляния 558 от 3.4.2017 г.)

Образованието за възрастни и интерактивното обучение по история на Балканите
Виолета Стойчева Ваня Иванова

(изтегляния 495 от 3.4.2017 г.)

2000 години от битката за Германия
Валентин Спиридонов

(изтегляния 515 от 3.4.2017 г.)

Съдържание

(изтегляния 298 от 27.5.2019 г.)