СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 2011 / Том 19 / Брой 1

Статии

In Memoriam Professoris Iordani Andreevi
Красимира Мутафова

(изтегляния 607 от 3.4.2017 г.)

Град Омуртаг и Тракия - пътни трасета и търговски връзки
Мирослав Тошев

(изтегляния 653 от 3.4.2017 г.)

От Ориента до барока: сокаите в Търновско
Павлин Чаушев

(изтегляния 695 от 3.4.2017 г.)

Образованието за възрастни и интерактивното обучение по история на Балканите
Виолета Стойчева Ваня Иванова

(изтегляния 612 от 3.4.2017 г.)

2000 години от битката за Германия
Валентин Спиридонов

(изтегляния 617 от 3.4.2017 г.)

Съдържание

(изтегляния 391 от 27.5.2019 г.)