СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

„Значението и задачата на нашата етнография”: програмната Шишманова статия – век и четвърт по-късно


Автори:
Еля Цанева

Страници: 39-55

Резюме:


The article discusses the role of the program article by Ivan Shishmanov “The Importance and task of our ethnography” for the development of modern Bulgarian ethnology


Ключови думи:

ethnography, issues, areas subject to ethnological researches.

Изтегляне


685 изтегляния от 3.4.2017 г.