СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Специализираният архив на ИЕФЕМ – информационна банка на науката


Автори:
Анни Кирилова

Страници: 64-72

Резюме:


The article considers the stages through which passes specialized archive of IEFEM and the tests that have been subjected its classification system.


Ключови думи:

fieldwork, springs, stages, classification

Изтегляне


506 изтегляния от 3.4.2017 г.