СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

„Значението и задачата на нашата етнография”: програмната Шишманова статия – век и четвърт по-късно


Автори:
Еля Цанева

Страници: 39-55

Резюме:


The article discusses the role of the program article by Ivan Shishmanov “The Importance and task of our ethnography” for the development of modern Bulgarian ethnology


Ключови думи:

ethnography, issues, areas subject to ethnological researches.

Изтегляне


926 изтегляния от 3.4.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (4) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (40) / Europe  (1) / United States  (111) / Germany  (52) / NA (567) / Macedonia  (3) / Russian Federation  (10) / China  (4) / Sweden  (1) / Bulgaria  (118) / Ireland  (1) / Turkey  (1) / Armenia  (2) / Ukraine  (9)