СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Предпоставки за трансформирането на Института за народонаука в Етнографски институт с музей при БАН


Автори:
Миглена Атанасова

Страници: 73-82

Резюме:


This article is dedicated to the creation of the Institute for ethnology and the conditions for its transformation into EIM at BAS. The interest in the topic is generated by the transformation of EIM at the Institute of Ethnology and Folklore in the Ethnography Museum in 2010


Ключови думи:

ethnology, EIM at BAS, IEFEM at BAS

Изтегляне


547 изтегляния от 3.4.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (319) / Austria  (1) / Bulgaria  (22) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (1) / France  (3) / Germany  (50) / Portugal  (1) / Romania  (1) / Russian Federation  (5) / Sweden  (1) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (40) / United States  (95)