СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Какво е традицията – културно наследство или научна конструкция?


Автори:
Петко Христов

Страници: -

Резюме:


The article considers the question of tradition as a cultural heritage or scientific reconstruction. Asking the question whether our understanding of “tradition” covers the concept of a model of transmission of cultural values, the author assumes that the tradition should be understood as a modern interpretation of our own cultural background!


Ключови думи:

tradition, heritage, ethnic, ethnicity.

Изтегляне


707 изтегляния от 3.4.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (4) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (40) / United States  (89) / Germany  (51) / NA (469) / Macedonia  (2) / Russian Federation  (7) / China  (3) / Sweden  (1) / Bulgaria  (34) / Ireland  (1) / Ukraine  (4)