СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец.на: Задълбочено изследване (Тотю Тотев. Православското съкровище. Шумен, 1993, 112 с.; Totjo Totev. the Preslav Tresure. Shoumen, 1993, 114 p.)


Автори:
Христо Трендафилов

Страници: 105-107

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


294 изтегляния от 19.1.2018 г.