СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец.на: Иван Тютюнджиев. Българската анонимна хроника от ХV век. Велико Търново, 1992, 245 с.


Автори:
Павлина Бойчева

Страници: 108-111

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


532 изтегляния от 19.1.2018 г.