СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Varia: Как да пишем и изговаряме името – Паламас или Палама ?


Автори:
Николай Цвятков Кочев

Страници: 114-115

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


260 изтегляния от 15.5.2018 г.