СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бесарабските българи: история, проблеми, перспективи


Автори:
Николай Русев
Иван Грек
Николай Червенков

Страници: 5-15

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


288 изтегляния от 19.1.2018 г.