СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бележки към проблема за генезиса и ролята на националната иея в Българското възраждане


Автори:
Илия Тодев

Страници: 31-42

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


395 изтегляния от 19.1.2018 г.