СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Московското решение на министрите на външните работи на СССР, САЩ и Великобритания за България през декември 1945 г.


Автори:
Емануил Г. Емануилов

Страници: 43-54

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


547 изтегляния от 19.1.2018 г.