СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Вторичната функция на монетите от погребалното съкривище на хан Кубрат от Малая Перешчепина (Украйна)


Автори:
Христо Харитонов

Страници: 55-67

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


338 изтегляния от 19.1.2018 г.