СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Френската дипломация в България и някои аспекти на външната политика на Александър Стамболийски


Автори:
Мария Василева

Страници: 75-85

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


340 изтегляния от 19.1.2018 г.