СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съюзната контролна комисия в България, правителството на Отечествения фронт и унищожаването на литературата с научно-патриотично съдържание в Пиринска Македония (1944–1945 г.)


Автори:
Димитър Тюлеков

Страници: 86-92

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


435 изтегляния от 19.1.2018 г.