СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1994 / Том 2 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 263 от 19.1.2018 г.)

Доктрината Никсън и нейните азиатски измерения
Силвия Цончева
(изтегляния 264 от 19.1.2018 г.)

Въпроси на военната организация и тактика в Шумер
Пламен Русев
(изтегляния 341 от 19.1.2018 г.)

Новооткрита монета от Маронея
Игор Лазаренко
(изтегляния 709 от 19.1.2018 г.)

За печата на Панайот-Хитовата чета
Христо Станев
(изтегляния 558 от 19.1.2018 г.)

За един епизод от биографията на П. Р. Славейков
Николай Жечев
(изтегляния 304 от 19.1.2018 г.)

Трагичната съдба на Пиер Береговоа
Марина Арзаканян
(изтегляния 341 от 19.1.2018 г.)

Varia: Синагога
Николай Кочев
(изтегляния 314 от 19.1.2018 г.)

In Memoriam: Георги Плетньов (Библиография)
Петър Тодоров
(изтегляния 450 от 15.5.2018 г.)