СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1994 / Том 2 / Брой 4

Статии

Съдържание

(изтегляния 625 от 19.1.2018 г.)

IN MEMORIAM

(изтегляния 689 от 19.1.2018 г.)

Die Thraker in den alten Schriftquellen
Александър Фол

(изтегляния 915 от 19.1.2018 г.)

Култови места край скали и на върхове
Мечислав Домарадски

(изтегляния 1063 от 19.1.2018 г.)

Бронзова триъгълна плочка на Юпитер Долихен от Долна Мизия
Върбинка Найденова

(изтегляния 1521 от 19.1.2018 г.)

Графити от Пистирос
Лидия Домарадска

(изтегляния 720 от 19.1.2018 г.)

Фрагмент от военна диплома от Северна България
Василка Герасимова-Томова

(изтегляния 753 от 19.1.2018 г.)

За два надписа от X век от манастира при Черноглавци, Шуменско
Георги Атанасов Казимир Попконстантинов

(изтегляния 1026 от 19.1.2018 г.)

Монетни съкровища от територията на Никополис ад Иструм
Павлина Владкова

(изтегляния 1433 от 19.1.2018 г.)

Монетна политика в Тракия през IV век
Бистра Божкова

(изтегляния 1258 от 19.1.2018 г.)