СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1994 / Том 2 / Брой 4

Статии

Съдържание

(изтегляния 387 от 19.1.2018 г.)

IN MEMORIAM

(изтегляния 469 от 19.1.2018 г.)

Die Thraker in den alten Schriftquellen
Александър Фол

(изтегляния 663 от 19.1.2018 г.)

Култови места край скали и на върхове
Мечислав Домарадски

(изтегляния 781 от 19.1.2018 г.)

Бронзова триъгълна плочка на Юпитер Долихен от Долна Мизия
Върбинка Найденова

(изтегляния 1286 от 19.1.2018 г.)

Графити от Пистирос
Лидия Домарадска

(изтегляния 468 от 19.1.2018 г.)

Фрагмент от военна диплома от Северна България
Василка Герасимова-Томова

(изтегляния 522 от 19.1.2018 г.)

За два надписа от X век от манастира при Черноглавци, Шуменско
Георги Атанасов Казимир Попконстантинов

(изтегляния 655 от 19.1.2018 г.)

Монетни съкровища от територията на Никополис ад Иструм
Павлина Владкова

(изтегляния 974 от 19.1.2018 г.)

Монетна политика в Тракия през IV век
Бистра Божкова

(изтегляния 880 от 19.1.2018 г.)