СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Епохи, 1994 / Том 2 / Брой 4

Статии

Съдържание
(изтегляния 260 от 19.1.2018 г.)

IN MEMORIAM
(изтегляния 314 от 19.1.2018 г.)

Die Thraker in den alten Schriftquellen
Александър Фол
(изтегляния 500 от 19.1.2018 г.)

Култови места край скали и на върхове
Мечислав Домарадски
(изтегляния 505 от 19.1.2018 г.)

Бронзова триъгълна плочка на Юпитер Долихен от Долна Мизия
Върбинка Найденова
(изтегляния 1119 от 19.1.2018 г.)

Графити от Пистирос
Лидия Домарадска
(изтегляния 301 от 19.1.2018 г.)

Фрагмент от военна диплома от Северна България
Василка Герасимова-Томова
(изтегляния 309 от 19.1.2018 г.)

За два надписа от X век от манастира при Черноглавци, Шуменско
Георги Атанасов Казимир Попконстантинов
(изтегляния 373 от 19.1.2018 г.)

Монетни съкровища от територията на Никополис ад Иструм
Павлина Владкова
(изтегляния 591 от 19.1.2018 г.)

Монетна политика в Тракия през IV век
Бистра Божкова
(изтегляния 603 от 19.1.2018 г.)