СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Теренното етноложко иследване като фактор при определяне и изява на идентичност (по материали от експедициите на екип от ИЕФЕМ-БАН сред българите от Украйна и Молдова)


Автори:
Галин Георгиев

Страници: 11-34

Резюме:

The article presents the results from a long term fieldwork held in Bessarabia and Tavria. It aims to register local culture and to explore identity markers of the Bulgarian and Gagauzian diaspora. The main focus of the article is the influence of the research in the diaspora communities. The author comments on the reflection and the dynamics of the image of ‘true Bulgarian’ language, customs, etc. in diaspora communities.


Ключови думи:

diaspora, identity, ethnicity.

Изтегляне


543 изтегляния от 28.3.2017 г.