СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Силвестровден по теренни изследвания в Еленския край


Автори:
Ралица Иванова

Страници: 235-237

Резюме:

The article presents ethnographic data collected in Mid-Northern Bulgaria directed to explore dynamics of traditional celebration of St. Sylvester’s day.


Ключови думи:

Ritual year, socialism, post-socialism, tradition.

Изтегляне


338 изтегляния от 28.3.2017 г.